Tuesday 08-11-2016

Maintaining

Vær en god gatekeeper

Når du har downsizet

og overflødighedsgoderne er ude af dit liv

er udfordringen at undgå

at nye goder ophober sig

og sender dig tilbage udgangspunktet

Løsningen er at være en god gatekeeper

og være opmærksom på

hvad der kommer til af nye goder i dit liv

 

When one comes in, one goes out

At være en god gatekeeper

bliver lettere ved at huske hvad Francine Jay’s sætning”

”When one comes in, one goes out”

Altså at når et ny ejendel kommer til

skal en anden ejendel ud,

fordi det holder antallet af goder stabilt.

 

 

Gaver og arvestykker kan imidlertid volde en ekstra udfordring.

Jeg tænker og handler således:

 

Gaver

Gaver er symbolske

og kan ikke betingelsesløst byttes

Jeg har gjort mine værdier klare

for familie og venner

Jeg har fortalt,

hvilke ønsker jeg har

og at jeg agter at bytte det,

jeg ved bliver overflødigt.

 

Desuden har jeg tilføjet

at vin, kaffe og chokolade

kun kortvarigt optager plads

at digitale goder

ikke optager fysisk plads

samt at gode oplevelser

ydermere er en social gevinst.

 

Arvestykker

Taknemmelig og ydmyg ved at arve

Der er tænkt på dig

Men det er personen

ikke tingene der har værdi

Forpligtelsen til at bevare andres ejendele

følger ikke med.

 

Tuesday 24-01-2017

Capsule Wardrobe

Sunday 04-12-2016

Rød-gul-grøn metoden

Wednesday 23-11-2016

Min Røde Kuffert

Sunday 20-11-2016

Tankestreger om downsizing

Tuesday 08-11-2016

Maintaining